Dětský denní rehabilitační stacionář

Základní údaje o zařízení:

Oficiální název organizace: Dětský denní rehabilitační stacionář

Forma: příspěvková organizace města Hradec Králové

IČO: 64809986

Sídlo organizace: Hradec Králové 3, Gagarinova 639

Ředitelka organizace: MUDr. Miloslava Zídková

Cílová skupina:

zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami

Kapacita:

35 dětí

Provozní doba:

denní stacionář: 7.00 -15.00 hod.

poradna (po, st): 8.00 - 11.00 hod.

Poplatky:

pobyt: zdarma

stravné: 26,- Kč/ oběd, svačina

Předmět činnosti:

Komplexní poradenská činnost a rehabilitační péče o děti s poruchami hybnosti a opožděným psychomotorickým vývojem po stránce léčebné, preventivní, psychologické, spec. pedagogické a sociální, a to formou ambulantní a denního pobytu.

Poradna:

- pro rizikové novorozence
- pro dětský autismus
- pro děti s opožděným psychomotorickým vývojem
- pro děti s opožděným vývojem řeči

Péče:

- fyzioterapeutická
- psychologická
- speciálně pedagogická
- logopedická

Školící pracoviště pro studenty odborných škol k problematice, která je předmětem hlavní činnosti.

Kontaktní spojení:

Dětský denní rehabilitační stacionář
Gagarinova 639
Hradec Králové
tel: 049/ 5410 177, 049/ 5410 538

fax: 049/ 5410 177

E-mail: Miloslava.Zidkova@worldonline.cz